Home / Afscheid Carolina Deelen

Nieuwsberichten

11/04/2024

Carolina Deelen stopt als communicatiestrateeg en vertelt over hoe ze EntreeNH een herkenbare identiteit gaf

De afgelopen anderhalf jaar heeft Carolina Deelen haar bijdrage als communicatiestrateeg geleverd aan EntreeNH. Vanaf het eerste uur heeft zij ervoor gezorgd dat EntreeNH een gezicht kreeg, een herkenbare huisstijl met sterke communicatiemiddelen. Achter de schermen bracht sparren met haar altijd helder perspectief en werkte ze hard aan krachtenveldanalyses, stakeholderanalyses en structuur in EntreeNH. Nu haar opdracht erop zit, vragen we haar nog om terug te kijken op een mooie en tegelijk roerige periode.

Atypische klus

‘Je hebt als zzp’er verschillende opdrachten gedaan. In hoeverre verschilt deze opdracht van jouw andere’?  “De opdracht voor EntreeNH is voor mij een atypische. Met veel ervaring als adviseur bij gemeenten is het krachtenveld bij dit programma vergelijkbaar en toch ook dikwijls complexer Werken voor en met onderwijs is sowieso niet doorsnee. Het vraagt om flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Onderwijsinstellingen zijn als lijnorganisaties ingericht om dagelijks onderwijsprocessen te leiden. Projecten en onderwijsinnovaties als EntreeNH passen daar niet zomaar in; daarom hebben we vaak gezocht naar een passende route en het momentum. De propositie van EntreeNH kent met praktijkleren en de EntreeNH Academie twee innovaties die het bijzonder waard zijn om groots op te pakken. Zowel voor de studenten als voor ondernemers. Als het de lijnorganisaties van de scholen binnenkort lukt om Mbo entree-praktijkleren op te pakken, hebben we gezamenlijk een mooi succes te vieren. Het levert direct een verbetering op voor de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt”.

Fusies

‘Wat trof je aan toen je startte als communicatiestrateeg bij EntreeNH’? “Kortgezegd twee fuserende scholen. ROC Kop van Noord-Holland en Clusius College werden al vrij snel Vonk en startten hun harmonisatieprocessen. Het Regio College en het Horizon College waren al gestart met harmoniseren en verhangen nu de bordjes. Fuseren is vaak en ook hier een spannende ontwikkeling voor de medewerkers in de instellingen. Tijdens fusies is de aandacht – naast het runnen van de ‘winkel die gewoon openblijft’ – een aantal jaar meer gericht op de interne organisatie. Logisch én het werkt soms vertragend. Het is voor RIF mbo-projecten niet de meest gunstige periode, wel een mooie extra uitdaging”.

Communicatie

‘Wat was je aanpak’? “We zijn als programmateam eerst gaan bouwen aan een heldere propositie. De verschillende doelen waren al gebundeld en ondergebracht in drie actielijnen: vernieuwen, versterken en verduurzamen. Rondom die actielijnen maakten we een uitgebreide actorenanalyse van de interne en externe partners. Daarmee kreeg het programmateam een beeld van de omvang van het brede werkveld voor dit programma. Op basis daarvan is de communicatiestrategie voor EntreeNH ontwikkeld. Het was nog even diep nadenken over de naam. In de praktijk blijkt die heel passend en kan die nu verder ‘geladen worden’. Op basis van de analyses is een heldere huisstijl ontwikkeld door Studio Hüsken. En tot slot zijn we de online omgeving gaan bouwen. Dat resulteerde in een leerzaam traject met de partner Interly die ons de website, een mailsysteem, mediakanalen en diverse applicaties leverden”.

Het smoel

‘Op welke bijdrage aan EntreeNH ben je het meest trots’? “Op het ‘smoel’ zoals zichtbaar is in de middelen, de online aanwezigheid, de website en de mediakanalen. We hebben bewust gekozen voor een herkenbare huisstijl en die doorgevoerd in alle communicatiemiddelen. Achter de website hebben we een aantal applicaties die voor het Regionaal Loket Praktijkleren en de EntreeNH Academie veel kunnen betekenen. Toegang voor praktijkleervragen van ondernemers, inschrijvingen voor cursussen en trainingen, nieuwsbrieven, alles wat nodig is, is beschikbaar”.

Praktijkleren

‘Welke kansen zag je voor Entree en zie je voor de komende jaren’? “We zagen goede ontwikkelperspectieven voor Praktijkleren. Martijn Grosmann noemt dat altijd zo mooi ‘de derde tak van sport voor het mbo naast bol en bbl’. En we geloofden gelijk in de EntreeNH Academie voor mensen die werken met entreestudenten. Vooral het samenbrengen van docenten en instructeurs uit de verschillende mbo’s, praktijkscholen en vso scholen is een mooie bijvangst bij de trainingen en cursussen. Maar: we zagen ook de drempels en uitdagingen die het met zich meebracht. Zowel het regionaal loket praktijkleren als de EntreeNH academie zijn arbeidsintensief en moeten goed ‘bemenst’ worden om succesvol te zijn. We schatten dit van tevoren in en het bleek in de praktijk ook zo uit te komen. Het regionaal loket praktijkleren wordt goed opgepakt. Daar heb ik alle vertrouwen in. De EntreeNH Academie moet nog een extra injectie krijgen. Ook dat zal uiteindelijk goedkomen, verwacht ik”.

Ondernemers en onderwijs

‘Wat is er nog niet of onvoldoende gelukt’? “Tijdens het bouwen van het loket, het inrichten van de processen van de scholen, was de belastbaarheid van deze teams nog niet direct zo dat een grote instroom aan aanvragen voor bijvoorbeeld praktijkverklaringen verwerkt kon worden. Daarvoor moest het intensiveren van de samenwerking met de partners en ondernemers getemporiseerd worden. Hopelijk kan dit binnenkort ‘full speed’ vooruit. De relaties zijn er. Ik gun EntreeNH een sterke band met het brede bedrijfsleven. Dat is niet alleen goed voor de doelgroep en de arbeidsmarkt maar ook goed voor de docenten en hun onderwijs. Het mes snijdt aan alle kanten”.

EntreeNH zelfstandig

‘Als je mag dromen, hoe ziet EntreeNH er dan over twee jaar uit’? “Ik hoop dat over twee jaar, als de vier subsidiejaren erop zitten, EntreeNH als zelfstandige entiteit doorgaat met het de EntreeNH academie, praktijkleerroutes voor de doelgroep, verder geflexibiliseerd onderwijs en een practoraat. En LLO moet laagdrempelig toegankelijk worden voor iedereen voor wie werken en leren niet vanzelfsprekend is. De twee fusiescholen, de praktijk- en vso scholen en het brede netwerk van entreeprofessionals bieden een fantastisch perspectief voor jarenlange samenwerking. Het kan toch niet waar zijn dat we alleen maar voor vier projectjaren optuigen”?

‘Tot slot, wat wens je het nieuwe programmateam toe’? “Ik wens ze alle succes en vertrouwen toe in een goede tweede helft van de projectperiode. Alle bouwstenen liggen er en er kan met en gerust hart gekeken worden naar de komende twee jaar. En ja, er zal hard gewerkt moeten worden, relaties worden onderhouden en plannen worden uitgewerkt. Ik weet zeker dat het ze gaat lukken”.