Home / Entree In Beweging

RIF Entree in Beweging de motor achter EntreeNH

De drie mbo-instellingen in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal organiseren gezamenlijk het flexibiliseren en modulariseren van het entree-onderwijs voor alle sectoren met speciale aandacht voor techniekonderwijs. Zo zijn we in staat maatwerk te leveren.

Vonk

Horizon-College_Logo_RGB

Horizon college

Regio-College-RC_logo_liggend_rood

Regio College

 

Flexibiliseren en maatwerk leveren, is een omvangrijke onderwijsinnovatie in een veld met veel relevante spelers. Er is voor gekozen hiervoor dit speciale programma op te starten. Er werd een       RIF Mbo-subsidie voor Entree in Beweging aangevraagd bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen die deze aanvraag honoreerde.

Onder aanvoering van penvoerder Horizon College is gestart met het opzetten van een consortium waar onderwijs, ondernemers en overheid(-instanties) samenwerken aan een passend perspectief voor de doelgroep voor wie leren en werken niet vanzelfsprekend is. Dat doen we onder de naam EntreeNH. We ontwikkelen mbo maatwerk voor en met alle professionals die zich inzetten voor entreestudenten en -onderwijs.

EntreeNH Mbo maatwerk

Het programma Entree in beweging is de motor achter EntreeNH. Het programma kent drie actielijnen: we vernieuwen waar het moet, we versterken waar het nodig is en verduurzamen wat wenselijk is. Zo werken we aan modern en actueel beroepsonderwijs.

Met wie

Het consortium Entree in beweging bestaat uit drie mbo- onderwijsinstellingen, het pro en vso onderwijs, gemeentelijke en provinciale overheidsinstanties en natuurlijk ondernemingen uit diverse sectoren.

Voor wie

EntreeNH zet zich in voor de doelgroep voor wie leren en werken niet vanzelfsprekend is.

Foto van Robert de Kruijff met studenten of wellicht Mica
Wiebe Terpstra, klein pasfoto formaat

RIF Entree in beweging

Opdrachtgever

Wiebe Terpstra, directeur Horizon College, voorzitter Stuurgroep EntreeNH

Stuurgroep

In de stuurgroep Entree in beweging zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd

Programmateam
Horizon College, Regio College en Vonk zijn vertegenwoordigd in het programmateam.
De teamleden vervullen aanvullende rollen binnen het programma.
Onder aan deze pagina stellen de teamleden zich voor.

EntreeNH aanpak

Drie mbo-instellingen Regio College, Horizon College en Vonk organiseren voor Noord-Holland boven het Noordzeekanaal gezamenlijk de flexibilisering van het entree-onderwijs. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij samen met de Pro en Vso scholen in deze regio het entree-onderwijs

Flexibilisering van entreeonderwijs is een onderwijsinnovatie. En daarmee in eerste instantie vooral een proces binnen de mbo’s. Toch richten we ook direct de blik naar buiten op de vraag van ondernemers naar opleidingen, zodat we starten met flexibilisering van het juiste aanbod. Ondernemers kunnen hiermee direct hun medewerkers faciliteren met de benodigde vaardigheden en kennis. We zoeken en organiseren daarvoor samenwerking met relevante ondernemers in de regio, die opleidingsvragen hebben voor hun medewerkers en mogelijkheden om onderwijs of begeleiding op locatie samen te organiseren. Ben jij zo’n ondernemer, kijk dan vooral ook even op de pagina Praktijkleren.

 

EntreeNH praktijkleren

Om direct bij de start goed aan te sluiten bij de ontwikkelingen die er al zijn ingezet in de mbo-instellingen en de goede processen in beweging te zetten, verkennen we het eerste jaar het werkveld en organiseren op basis van de bevindingen de beweging van de processen die nodig zijn om de doelstellingen te realiseren.

Daarbij wordt ingezet op drie actielijnen:

Vernieuwen: Actualiseren en ontwikkelen van een vraaggerichte, sluitende aanpak van het opleidingsaanbod bol en bbl voor Entree niveau 1 en versterken doorstroom naar niveau 2 in alle profielen in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.

Versterken: Actualiseren en kwalitatief versterken van kennis, expertise, netwerk en vakbekwaamheid van managers, docenten, instructeurs, en leerwerkbegeleiders met betrekking tot de pedagogisch-didactische aanpak van de Entree doelgroep.

Verduurzamen: Door ontwikkelen, versterken en verduurzamen van publiek-privaat Netwerk EiB gedragen vanuit het Practoraat Kwetsbare Jongeren

Om de doelstellingen en de processen die nodig zijn om deze te realiseren overzichtelijk te maken, is een Actie Agenda opgesteld. Daarin zijn de drie programmalijnen leidend. Op basis hiervan worden jaaragenda’s gemaakt. 

Partners die tekenden in de RIF aanvraag en meedoen in dit programma

agros logo

agros

espeq logo

espeq

inwerking logo

inwerking

landgoed hoenderdaell logo

landgoed hoenderdaell

zeestad staal logo

zeestad staal

mennistenerf logo

Mennistenerf

probedrijven logo

Probedrijven

EntreeNH Team

Dirk van de Poppe

ROC Horizon College

Programmaleider

dirk@entreenh.nl

Via: 0646070386

Bereikbaar voor: regionale onderwijs samenwerking

Martijn pasfoto

Martijn Grosmann

Vonk

Programmaleider

martijn@entreenh.nl

Via: 06 54951313

Bereikbaar voor ondernemers, overheid, -instanties en vragen over het programma

Catelijne pasfoto

Catelijne Zandbergen

Vonk

Strategie, onderwijsinnovatie en flexibilisering

catelijne@entreenh.nl

Via: 06 24301631

Bereikbaar voor leervragen en onderwijsontwikkeling

Carolina pasfoto

Carolina Deelen

ROC Horizon College

Communicatie- en programmastrategie

carolina@entreenh.nl

Via: 0641457763

Bereikbaar voor communicatie en persvragen

Wil je meer weten? Wil je aansluiten?

Neem contact op