EntreeNH

Samen maken we MBO maatwerk­onderwijs

EntreeNH is het ontwikkel-, kennis- en informatiepunt voor maatwerk Mbo Entree-onderwijs in Noord-Holland.

Hier wordt gewerkt aan flexibele leer- en werktrajecten voor mensen voor wie leren en werken niet vanzelfsprekend is.

Horizon College, Regio College, Vonk, pro en vso scholen vinden elkaar hier in de opgave voor deze regio en organiseren EntreeNH met professionals. We organiseren flexibel onderwijs en passende entree-onderwijstrajecten. Dit doen we ook samen met ondernemers, overheid en instanties. Deze samenwerkingen zijn essentieel voor de toename van het aantal succesvolle mbo-maatwerktrajecten.

EntreeNH Praktijkleren

Praktijkleren is maatwerk. Precies dat wat nodig is voor de werkgever én de werknemer. Met praktijk- én theorie meestal op de werkplek. Waarbij elke stap telt en gewaardeerd kan worden met een praktijkverklaring, certificaat of diploma.

Ben je ondernemer of zelf geïnteresseerd in een maatwerkopleiding? Lees dan verder.

EntreeNH Academie

Werk je met of voor Entreestudenten? Dan is de EntreeNH Academie er voor jou. Ook als je dat doet bij een ondernemer, de overheid of een overheidsinstantie. We helpen je graag te versterken met een gerichte opleiding, cursus, materclass, werkbezoek, docentenstage, coaching of intervisie.

Man met laptop op schoot

Mbo, pro en vso

Binnen EntreeNH werken scholen voor mbo, pro en vso samen aan een goede aansluiting op vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. We doen dat om voortijdig uitval te minimaliseren en succes te vergroten.

Met wie..

Het onderwijs bundelt de krachten voor entreestudenten met ondernemers, overheid en instanties.

foto van ondernemer in gesprek met student

Ondernemers

Ondernemers zoeken gekwalificeerde medewerkers. Het is een optie om samen te werken met onderwijsinstellingen en hiervoor op de werkplek op te leiden. Dit helpt zowel ondernemers als studenten. 

EntreeNH werkt hiervoor samen met ondernemers. We ontwikkelen Leerwerklocaties die voor beide partijen optimaal zijn. Zo organiseren we win-win voor alle betrokken partijen. 

Overheid en instanties

Er wordt veel inzet geleverd voor mensen voor wie leren en werken niet vanzelfsprekend is. Door samen te werken, bereiken we betere resultaten: meer mensen die leren en werken combineren, minder uitval en minder vertraging. 

EntreeNH werkt hiervoor samen met de regionale overheid en diverse (overheids-)instanties. Om daarmee de kansen van slagen te vergroten voor studenten en ondernemers. 

Leerwerklocaties

Samen met vakmensen, docenten en begeleiders organiseren we maatwerk: leren én werken op inspirerende, contextrijke Leerwerklocaties bij ondernemers. Praktijk en theorie leren studenten en deelnemers op locatie bij de ondernemer waar zij werken. Ook dit is een EntreeNH mbo-maatwerk. 

Koken bij Probedrijven

Leren én werken bij Probedrijven

Zo’n 100 Werknemers van verschillende afdelingen van Probedrijven volgen diverse praktijkleerroutes op entree-niveau en niveau 2. Ze volgen de praktijkleerroutes volledig intern en leren op hun werkplek. Hun werkplek is hun leerwerklocatie. Dat is vertrouwd, veilig en herkenbaar.

Grasmaaien op Hoenderdaell

Leren én werken in Dierenpark Hoenderdaell

Hét voorbeeld op basis waarvan we nu inzetten op het ontwikkelen van meer Leerwerklocaties in Noord-Holland.

Nieuwsfeed

Bekijk alle
Bekijk alle

EntreeNH

Contact met ons

Ben je ondernemer of professional die werkt met of voor (toekomstige) entreestudenten en wil je contact met ons? Wil je informatie of heb je een idee? Neem contact met ons op: