Home / Overheid En Instanties

Overheid en instanties

Een actieve regionale en provinciale overheid is belangrijk voor de positie op de arbeidsmarkt van entreestudenten en kwetsbare doelgroepen. In Noord-Holland werken we samen aan een passend perspectief voor iedereen voor wie leren en werken niet vanzelfsprekend is. Zo voorkomen we uitval en vergroten we succes.

Inzet voor de doelgroep

Mensen voor wie leren en werken niet zomaar vanzelfsprekend is, daar wordt vanuit diverse perspectieven inzet voor geleverd. Wij starten hier met een overzicht van deze inzet, in de hoop daarmee ooit compleet te zijn, in ieder geval een begin van overzicht. Want overzicht biedt kansen voor samenwerking en dat is waar EntreeNH zich voor inzet. Deze kansen in te zetten voor het succes van de doelgroep.

Overheid en instanties

Samenwerking met overheid en instanties toegelicht

Gemeenten, provincie en diverse overheidsinstellingen maken, alleen en samen, beleid voor kwetsbare doelgroepen. Dit beleid resulteert in goede projecten, programma’s, pilots, initiatieven en financiële middelen. EntreeNH bestaat als samenwerkingsverband uit een mix van bedrijven, (overheids-)instanties en onderwijsinstellingen om samen van betekenis te zijn voor de doelgroep. De overheid wordt binnen EntreeNH vertegenwoordigd door onder meer Provincie Noord-Holland, het RPAnhn en gemeente Zaanstad. We zijn actief in de regio’s Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland, Zaanstreek/Waterland en regio IJmond. De rol van de overheid is een brede. Van het maken en uitvoeren van tal van wetten, ter bescherming van werknemers, werkgevers en werkzoekenden, tot het inzetten van allerlei middelen om arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen, regisseren en uit te voeren.

EntreeNH

Contact

Wil je meer weten over samenwerken of onderzoeken of wij iets voor elkaar kunnen beteken?