Home / Praktijkleren

EntreeNH Loket praktijkleren

Praktijkleren is maatwerk.
Precies dat wat nodig is voor de werkgever én de werknemer.
Met praktijk- én theorielessen op de werkplek.

Bij praktijkleren telt elke stap. Stappen die nu ook nog gewaardeerd kunnen worden met een praktijkverklaring, certificaat of diploma na een maatwerkroute.

Je bent nu bij de entree: één loket voor toegang tot mbo maatwerk onderwijs voor het Horizon College, Regio College en Vonk. Met informatie en om aan te melden. 

Start hier voor mbo-praktijkleerroutes in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.    Vragen over en aanvragen van maatwerkroutes, praktijkverklaringen en mbo-certificaten pakken wij hier samen op en we gaan voor je aan de slag.

We zijn er ook voor antwoord op de vraag of jouw leervraag of inzet ook via een praktijkverklaring, certificaat of diploma gehonoreerd kan worden. Ook als je ondernemer bent met een leervraag of als je meer wilt weten over het aanvragen van een praktijkverklaring voor een medewerker. Begeleid jij een deelnemer? Dan is ook hier voor jou de entree.

Met één druk op de knop hieronder kom je bij het aanmeldformulier Prakijkleren, vul dit in dan nemen wij contact met je op.   

Je kunt ook eerst even verder lezen wat praktijkleren is en wat het voor jou zou kunnen beteken, als verwijzer, ondernemer of kandidaat. 

 

Praktijkleren, mbo maatwerk onderwijs in de praktijk

Scholing via praktijkleren in het mbo is een combinatie van werken en het volgen van een mbo-opleiding of een deel daarvan. Praktijkleren gebeurt grotendeels of volledig op de werkplek.

Door op-, om- en bijscholen via praktijkleren verbetert de directe en duurzame inzetbaarheid van werkenden en werkzoekenden op de  arbeidsmarkt. Voor werkgevers is het een mooie kans om nieuwe werknemers op te leiden of om medewerkers die al in dienst zijn bij te scholen. Op die manier kunnen werknemers zich een leven lang ontwikkelen. Praktijkleren levert een bewijs op dat er binnen het mbo een leerervaring is opgedaan. Dit bewijs is herkenbaar voor zowel werkgevers als onderwijsinstellingen, wat arbeidstoeleiding, overstappen naar een andere sector en doorontwikkeling op een later moment ten goede komt (civiele waarde voor de arbeidsmarkt).

Informatiepunt praktijkleren

Maatwerk: Praktijkleren
Waar start het?

Het kan starten bij de vraag van een ondernemer, die graag wil dat bepaalde kennis en vaardigheden worden eigen gemaakt door werknemers. Dat is eigenlijk hoe het meestal werkt.

Ook kan de vraag van een medewerker komen, die graag bepaalde kennis en vaardigheden wil eigen maken.

Als een medewerker een maatwerk scholingsvraag heeft

Om voor de deelnemer een goed leertraject samen te stellen, combineren we de eerder opgedane kennis met de vaardigheden die nog moet worden bijgeleerd. Als blijkt dat praktijkleren het best passende leertraject voor de deelnemer is, gaan we eerst met de deelnemer, en als het nodig is een werkgever, in gesprek om erachter te komen welke kennis en vaardigheden hij of zij meeneemt en wat er nog ontbreekt. Kortom, we maken van de leervraag een leertraject. Voor het maken van een leertraject is een samenwerking tussen onderwijs, overheid, ondernemers en deelnemer belangrijk.

Stappen die genomen moeten worden voordat je met praktijkleren kunt beginnen

 1. Uitvraag wensen en mogelijkheden van de deelnemer
 2. Zoeken van een leerbaan bij een werkgever (als deze er nog niet is)
 3. Bemiddeling naar een leerbaan
 4. Afstemming met de mbo-instelling en inschrijving
 5. Het vastleggen van afspraken in overeenkomsten
 6. Uitvoering scholing via praktijkleren in het mbo van leerbaan naar een reguliere baan
Als een ondernemer een maatwerk scholingsvraag heeft
Om voor ondernemers en hun medewerkers het juiste leertraject aan te kunnen bieden, is het belangrijk om te weten welke leervragen er zijn. Een werkvloeranalyse is dan een goede oplossing. Tijdens een werkvloeranalyse wordt er gekeken naar de kennis en vaardigheden die op de werkvloer nodig zijn. Daarbij wordt ook gekeken naar specifieke branche-eisen en vereiste branchekennis. De uitkomst van de werkvloeranalyse wordt gematcht met de mbo kwalificatiestructuur en het kwalificatiedossier. Zo kan de juiste keuze gemaakt worden voor de invulling van het leertraject.
Welke leerroutes kennen we binnen praktijkleren?

Er zijn 3 varianten:

Diploma, de route gericht op het behalen van een diploma

Bij een diplomagerichte opleiding voert de deelnemer alle kerntaken en werkprocessen uit in het leerbedrijf, aangevuld met lessen en examens. Bij de diplomaroute, doet de kandidaat ook examen in Nederlands en rekenen. De diplomaroute kan worden ingekort vanwege opgedane werkervaring of een eerder afgeronde opleiding. Hiervoor wordt maatwerk samengesteld.

Certificaat, de route gericht op het behalen van een certificaat

Hierbij doet de deelnemer een deel van een mbo-opleiding. Bij een certificaatgerichte route gaat het om uitvoering van een afgerond takenpakket dat deel uitmaakt van een beroep. Dit leert de kandidaat door het uitvoeren van een aantal kerntaken en werkprocessen in het leerbedrijf, aangevuld met lessen en een examen.

Praktijkverklaring, de route gericht op het behalen van een praktijkverklaring

Dit betreft praktijkleren op maat, waarbij in de praktijk van het leerbedrijf delen (werkprocessen) uit mbo-opleidingen worden geleerd op basis van de mogelijkheden van de deelnemer en het bedrijf. De praktijkverklaring vermeldt welke werkprocessen in het leerbedrijf zijn geleerd en maakt deel uit van de mbo-verklaring. Als aanvullende lessen of examens zijn behaald, krijgen die ook een plek in de mbo-verklaring.

Voor wie is praktijkleren met de praktijkverklaring?
 • Praktijkleren met de praktijkverklaring is vooral bedoeld voor werkenden en werkzoekenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een mbo-diploma of mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar is.
 • Mensen met een startkwalificatie maar voor wie een mbo-diploma of mbo-certificaat (nu) niet haalbaar is, kunnen in aanmerking komen.
 • Mensen die wel beschikten over een startkwalificatie, maar weinig vertrouwen hebben in het eigen leervermogen. Bijvoorbeeld omdat het lang geleden is dat het diploma is behaald en er negatieve schoolervaringen zijn.
 • Voor mensen die wel een startkwalificatie hebben, maar voor wie werken op de werkvloer meer past dat leren in een klaslokaal.
Voordelen van Maatwerk Praktijkleren
 • De medewerker heeft inkomen (loon van de werkgever of behoud van uitkering) terwijl er een (deel van) een mbo-opleiding wordt gevolgd.
 • Leidt gericht op voor een (deel van een) beroep en draagt zodoende bij aan het omscholingsvraagstuk, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, de mismatch tussen vraag en aanbod in het licht van de huidige arbeidsmarkt.
 • Kent, omdat scholing direct gecombineerd wordt met werken, geen ‘lock-in-effect’ (als je deze scholing volgt, zoek je niet naar werk, waardoor geen langere uitkeringsduur).
Maatwerk praktijkleren is de derde leerweg
Bij maatwerk praktijkleren gaat het om leren in de zogenaamde derde leerweg. De derde leerweg kent, anders dan de andere twee leerwegen in het mbo, geen wettelijk vastgestelde urennorm voor begeleide onderwijstijd of beroepspraktijkvorming. Daarnaast geldt de wettelijke studieduur niet. Dat biedt meer flexibiliteit voor onderwijsprogramma’s, wat juist voor werkzoekenden en werkenden waardevol is. Bij mbo-opleidingen in de bbl en de derde leerweg heeft het praktijkleren een nog grotere rol dan bij de bol-leerweg. Bij de bbl gaat het om leerbanen, waarbij een (betaalde) baan wordt gecombineerd met het volgen van een (deel van een) mbo-opleiding. Ook gaat het bij de derde leerweg vaak om leerbanen. De derde leerweg geeft de ruimte om daaraan invulling te geven. Bij deze leerweg kan recht worden gedaan aan de ervaring en het leertempo dat iemand heeft. De derde leerweg zijn scholingsroutes die niet door het ministerie van OCW worden bekostigd. Wat niet wil zeggen dat er geen bekostiging voor deze leertrajecten, alleen niet uit de Rijksbekostiging.

EntreeNH

Bel ons over praktijkleren

Ben je op zoek naar praktijkleren voor je medewerkers? Heb je zelf een leervraag? Wil je onderzoeken of jouw locatie geschikt is voor praktijkleren? Neem contact met ons op: