Home / Ben Tap De Leefwereld Is Veel Belangrijker Dan De Systeemwereld

Nieuwsberichten

25/03/2024

Ben Tap: “de leefwereld is veel belangrijker dan de systeemwereld”

Interview met Ben Tap bij zijn afscheid als directeur van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPAnhn).

“In deze regio is het zo gewoon om inclusief te werken: van wie ben je er één – is vaak de inleidende vraag, direct gevolgd door: stuur maar langs, we kijken wel even en voor je het weet is diegene aan het werk. Zo start voor menigeen het werkende leven op de arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord, vooral ook mensen voor wie leren en werken niet zo vanzelfsprekend is. Dit gebeurt zo dankzij de no-nonsense houding van de ondernemers hier. Bij aankomst gewoon starten met eenvoudige werkzaamheden en dan rustig verder ontwikkelen. Met goed oog van de werkgever voor talenten en skills verandert het werk dikwijls al snel van inhoud en is iedereen blij. Met trots wordt dan de kleding gedragen met de naam van het bedrijf erop.”  Zo schetst Ben Tap – in ons interview bij zijn afscheid als directeur van het RPAnhn (Regionaal Platform Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord) – enthousiast en met nauwelijks verholen trots deze inborst die hij dikwijls treft in deze arbeidsmarktregio.

De regio

“In Noord-Holland kan dat hier ook zo” licht hij verder toe, “omdat veel MKB ondernemingen – die vaak startten als familiebedrijf – nu meestal zo rond de 50 medewerkers tellen. Dat geeft korte lijnen en een overzichtelijke organisatie, niet gehinderd door onnodige en remmende hiërarchie met ondernemers die gewoon zijn gebleven en sociaal en maatschappelijk verantwoord werken, zonder het zich eigenlijk bewust te zijn. Dat werkt gewoon.”

“Deze Arbeidsmarktregio scoort extreem goed in de banenafspraak. We doen het significant structureel beter dan naast gelegen arbeidsmarktregio’s. Dat komt onder andere door de omvang van de vele MKB bedrijven die niet te ver zijn doorgegroeid.”

Onderwijs en aansluiting op de arbeidsmarkt

Ga maar even goed zitten, Tap deelt spontaan een aantal waarnemingen, opmerkingen en tips.     

Op de vraag ‘wat heb je zien gebeuren in het onderwijs?’ vertelde Tap: “Toen ik startte in deze functie hoorde ik vaak de roep vanuit het bedrijfsleven dat het onderwijs moest veranderen: beter aansluiten op de vraag van de ondernemer, flexibeler, modulair, maatwerk, meerdere instroom momenten, om maar wat kreten te herhalen. Bij colleges  van bestuur, directie en locatiemanagement zag ik in het begin dat er weinig kon, begrenst door de eigen systemen en regels van inspectie en het Ministerie. Nu – vier jaar later –  hoor ik van de meeste mensen die ik spreek dat het nu wel echt gebeurt. Onderwijs is echt in ontwikkeling én in de goede richting. Kijk bijvoorbeeld naar de introductie van microcredentials, Leven Lang Ontwikkelen (LLO), GroenStart en nu de opvolger en uitbreiding daarvan:  EntreeNH het vliegwiel voor mbo maatwerktrajecten,  praktijkleren, modulariseren en flexibiliseren. Daarop ben ik natuurlijk ook erg trots. Daar hebben we met elkaar toch ook de nodige tijd en energie in gestoken.”

De eigen systemen worden losgelaten of veranderd. De behoorlijke gelaagdheid binnen de onderwijsorganisaties, de hiërarchie en al die docenten die nu een leidinggevende positie hebben, het maakt het niet makkelijk, maar het gebeurt.”

Tip van Tap: “Zeg nooit meer het mag niet van het Ministerie en wees niet zo bang voor de onderwijsinspectie. Het Ministerie heb ik leren kennen als een platform dat graag hoort wat niet werkt en beweegt daarop mee.”

Er is nog ruimte voor verbetering blijkt als Tap vervolgt: “Conservatisme zie ik nog bij de examencommissies. In het algemeen zijn dat oud docenten en schrijvers van methodes die remmend werken. Terugval op procedures etc. De ontwikkelingen die nu gaande zijn, is dat we kijken naar competenties, skills, talenten, waar word je blij van, maatwerk, empowerment, daar krijg je blije en tevreden studenten van en dus ook enthousiaste docenten. En dan zijn de ondernemers uiteindelijk ook tevreden. Als iedereen het adagium van diverse onderwijsbestuurders ter harte neemt dat “we opleiden om zelfstandig te functioneren in deze samenleving”, dan hebben we een missie waarmee  de veranderingen de goede kant opgaan.”

En dan houdt Tap nog een spiegel voor. Verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de vraag uit de arbeidsmarkt stond hoog op zijn agenda. Hij neemt geen blad voor de mond en vertelt dat hij regelmatig gesprekken had met de directeuren. Bijvoorbeeld als het ging over maatwerk waarop de scholen bogen. Hij vertelt dat hij dan niet schroomde om ze te confronteren met toch nog steeds veel voorkomende situaties waarin groepen studenten toch nog niet het maatwerk krijgen wat ze nodig hebben.

Tip van Tap: “blijf de leerling centraal stellen, de leefwereld is veel belangrijker dan de systeemwereld. Liefst binnen de kaders, maar als het nodig is, ook daarbuiten. Gebruik de grenzen van het systeem nooit als excuus.”

En ten slotte: laat die financieel gedreven benadering los in het onderwijs. Draai het om: maak eerst een plan, organiseer dan het geld. Tap stelde graag de checkvraag als mensen om geld bij het RPAnhn aanklopte: “wat doe je als je het geld niet krijgt, ga je het dan niet doen?”

Tip van Tap: “onderwijsvastgoed: daar is binnen afzienbare tijd veel te veel van, er komen minder nieuwe leerlingen, er zijn daarom minder gebouwen nodig. De concentratie discussie is aanstaande. Verkoop de gebouwen niet, maar bouw ze om, bijvoorbeeld voor huisvesting. Betrek ondernemers en studenten bij de nieuwe vormen van onderwijs en de onderwijslocaties. Je organiseer je direct de benodigde contextrijke leeromgeving voor praktijkleren. 

Het is dezelfde no-nonsens houding die Tap zo waardeert bij de ondernemers in deze regio, die hem zelf typeert. In de regionale samenwerking was deze houding leidend, zeg gewoon wat je bedoelt of wilt, motiveer waarom en dan krijg je een even helder antwoord. Daarbij is niet de systeemwereld leidend, maar de leefwereld. En zo konden we heel goed samenwerken met Ben Tap. We danken hem daarvoor ook op deze plek en wensen veel succes als burgemeester van Castricum.

Participatiebedrijf Werkom start vandaag met de praktijkverklaringsroute voor ruim 100 medewerkers die werkzaam zijn in het groen. Via deze route kunnen de medewerkers een mbo praktijkverklaring halen voor Veilig werken langs de weg.

Het startsein werd gegeven met de ondertekening door 11 werkbegeleiders van de leerwerkovereenkomsten Opzichter niveau 4 Tuin Park en Landschap. Zij kregen als eerste instructie over praktijkleerroutes. Gevolgd door een training Veilig werken langs de weg.  De werkbegeleiders gaan hun medewerkers begeleiden en worden daarvoor nu getraind door medewerkers van Vonk.

De start van deze reeks is het resultaat van de samenwerking tussen EntreeNH, Vonk en NH Connect. Werkom is één van de vijf samenwerkende groenbedrijven in NH Connect. Ruim honderd medewerkers een praktijkverklaringstraject laten volgen is het doel van deze inzet.

Veilig werken langs de weg

De werkbegeleiders starten in de komende weken ieder met een groep medewerkers het praktijkverklaringstraject Veilig werken langs de weg. In deze training leren de medewerkers onder andere hoe zij zorgen voor een veilige werkomgeving voor zichzelf en de weggebruikers. Bijvoorbeeld door afzettingen te plaatsen, verkeersborden in te zetten en veilige kleding te dragen.  

Onderwijsinnovatie

Het realiseren van de onderwijsinnovatie praktijkleren in het mbo entreeonderwijs is een belangrijke doelstelling van EntreeNH. Daarvoor realiseerden we het EntreeNH Loket Praktijkleren. Met het starten van deze 120 praktijkverklaringstrajecten bieden we de deelnemende medewerkers van Werkom een waardevol perspectief en motivatie. En voor participatiebedrijf Werkom realiseren we de lang gekoesterde wens scholing te bieden op onderwerpen die voor hun bedrijfsvoering van belang zijn.

NH Connect Academie en Vonk

Aan deze praktijkverklaringstrajecten wordt vorm en inhoud gegeven binnen de NH Connect Academie. In deze academie worden trainingen, cursussen, opleidingen en praktijkleertrajecten georganiseerd in samenwerking met Vonk. Vonk zorgt voor de borging en organisatie van onderwijs en het faciliteren van wettelijke geldige praktijkverklaringen. In de NH Connect Academie wordt steeds vaker praktijkleren aangeboden. Dit is een relatief nieuwe vorm van scholing waarbij het leren op de werkplek van de medewerkers plaats vindt. Zij leren zo in de praktijk, in hun eigen werkomgeving. De werkbegeleiders hebben bij de uitvoering van praktijkleren een cruciale rol. Zij leveren voor een belangrijk deel de begeleiding van de praktijkleertrajecten van hun medewerkers. De werkbegeleiders worden ondersteund door de medewerkers van Vonk: Catelijne Zandbergen, Hendri Rouw, Elma van de Poppe en Astrid Noom.

Ben jij bij het lezen geïnteresseerd geraakt in Praktijkleren voor jouw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Veilig Werken aan de Weg