Home / Dirk Van De Poppe

Nieuwsberichten

12/12/2023

Dirk van de Poppe, Opleidingsmanager Horizon College

Nieuwe programmaleider EntreeNH

Dirk pakte na de herfstvakantie de rol van programmaleider op bij het Team EntreeNH. Daarmee werd hij programmaleider naast Martijn Grosmann. Samen verkennen zij nu hoe de rollen verdeeld worden. Dirk is de opvolger van Hetty ten Hoope. We danken Hetty ook graag op deze plek voor haar inzet bij de start van EntreeNH en wensen haar veel succes in haar nieuwe functie.

De mens

Dirk van de Poppe, geboren in 1976 in Alkmaar, ging op zijn 16de fulltime aan het werk. Totdat op zijn 19de een werkgever hem aanmoedigde om weer 1 dag in de week naar school te gaan. Leren naast werken is hoe hij sindsdien vorm en inhoud geeft aan zijn loopbaan. Het leren bracht hem tot nu toe tot en met een Master Onderwijs Management. Met een hele familie in het onderwijs is de uitgangspositie ook heel enthousiasmerend: De vrouw van Dirk is docente Engels op het Horizon College in Hoorn. Kortom onderwijs in hart van het gezin. En er is meer in het leven: Hij woont in Noord-Scharwoude met echtgenote en drie opgroeiende pubers. Dirk speelt piano en gitaar en zeilt graag. En wat heel opvallend is: Dirk fietst. Overal en altijd, ook als het glad is. Van Noord -Scharwoude, naar Purmerend, via Hoorn en weer terug, hij draait er zijn hand niet voor om.  

Waarom entreeonderwijs?

Dirk vindt het mooiste van het onderwijs:” de investering in mensen voor wie leren en werken niet zomaar vanzelfsprekend is. Daarmee voorkomen we veel problemen voor hen én voor de samenleving. Het mbo vervult hierin een cruciale rol. Door gerichte succeservaringen te organiseren groeit de eigenwaarde, de combinatie van theorie en praktijk werkt hierbij heel goed. Het brengt mensen zover dat de mogelijkheden er zijn om hun plek in de samenleving in te nemen.” Met deze motivatie is direct duidelijk waarom Dirk zich ook graag inzet voor EntreeNH, het programma dat de aansluiting voor mensen in kwetsbare positie nog makkelijker maakt dankzij flexibele maatwerktrajecten.

Het werk

Dirk houdt van duo functies lijkt het: hij is namelijk ook één van de twee Teammanagers Entree van het Horizon College. In die functie zorgt hij ervoor dat alles geregeld is zodat de studenten en medewerkers optimaal kunnen functioneren, respectievelijk onderwijs krijgen. Daarvoor wordt overlegd met directie, met het team van coördinatoren én heeft Dirk contact met belangrijke instanties voor de leerlingen, zoals bijvoorbeeld Jeugdzorg en gemeenten. Dirk zette zich afgelopen tijd ook in voor de samenwerking tussen de scholen zodat bijvoorbeeld de doorstroom van ISK-leerlingen naar vervolgonderwijs soepeler gaat. “Recent tekenden we in de regio daarvoor afspraken met de samenwerking met de VSO-scholen”, vertelt hij. Ook voor internationalisering binnen de sector Techniek is Dirk actief. Vorig schooljaar zijn de eerste Entree studenten een week naar Finland en Duitsland gegaan waar zij met Finse en Duitse studenten een week samen lessen hebben gevolgd. Dit schooljaar zal dat weer plaatsvinden en zullen er vanuit het buitenland ook studenten voor een week meedoen bij ons in de klassen van Entree.

De cijfers liegen er niet om, ze geven een beeld van de reikwijdte van de inzet van Dirk, samen met zijn duo faciliteert hij onderwijs voor 32 klassen met in het totaal 430 leerlingen en geeft hij leiding aan een team van 60 mensen.

EntreeNH

En nu is hij dus ook programmaleider bij EntreeNH. “Een heel kansrijk programma” zegt Dirk. “Als verschillende ROC’s de handen in één te kunnen slaan en deze opgave op kunnen pakken en zo voor de studenten een goede weg plaveien, dan is dat niet alleen heel kansrijk voor de studenten, ook voor de arbeidsmarkt. Deze schaalvergroting maakt veel mogelijk.”

Op de vraag welke inzet Dirk daarvoor als weg ziet, geeft hij een inkijkje: “Dat vlieg ik aan door de samenwerking te zoeken, door elkaar goed te kennen en te weten waarin iedereen goed is, dan kan je op de juiste plaats de goede samenwerking vinden door elkaars krachten te kennen, erkennen en samen beter te worden. Dit is succesvol zodra dit programma overbodig is geworden. Dat gebeurt op het moment dat de scholen het zichzelf helemaal eigen gemaakt hebben om samen te werken met ondernemers en instanties, voor studenten én flexibel maatwerk bieden.” Dirk ziet zijn positie in de school als ideale plek om daaraan bij te dragen, hiervandaan kan hij de faciliterende en verbindende rol vervullen.