Home / Entree Extra In Gesprek Met Martin Blok

Nieuwsberichten

16/05/2024

Entree Extra; in gesprek met Martin Blok

Hoe gaat het nu met Entree Extra

Entree Extra biedt een uitdagend traject binnen het reguliere Entree-onderwijs, specifiek gericht op studenten met een hogere cognitie vanuit vmbo-TL of gelijkwaardig. Begin van dit schooljaar is het Horizon College in Alkmaar dit onderwijsprogramma als pilot gestart met twee groepen.  Entree Extra biedt Nederlandse studenten van minimaal 16 jaar een éénjarig traject aan waarin ze naast het reguliere Entree-programma ook worden uitgedaagd met een hoger niveau voor Nederlands, rekenen en Cambridge Engels. Daarnaast ligt de focus gedurende het gehele schooljaar op persoonlijke ontwikkeling. Het doel is dat deze studenten na het behalen van de opleiding soepel doorstromen  naar een passende opleiding op niveau 3 of 4.

In gesprek met Martin Blok, projectleider Entree Extra, vragen wij naar de ervaringen tot nu toe en naar de ontwikkelingen voor komend schooljaar.

Executieve Functies en verbinding

Martin heeft een ontwikkelingsgericht kader ontworpen om de Executieve Functies (EF), kort gezegd de denkfuncties  van studenten, te ondersteunen. Dit kader richt zich op gedragsindicatoren van EF’s zoals emotieregulering, plannen, organiseren en timemanagement. Het is ontstaan uit de behoefte om een verbinding te leggen tussen de persoonlijke ontwikkeling van studenten en het dagelijks leven en de ontwikkeling op school. In plaats van alleen een hoger niveau aan te bieden in reguliere vakken, richt het programma zich dus ook op het versterken van deze essentiële denkfuncties. De vooruitgang van de student wordt gemeten aan de hand van deze gedragsindicatoren, waarmee meer verbinding met de student als persoon wordt gemaakt en tevens ondersteuning wordt geboden.

Succesverhaal

Een voorbeeld waarom deze pilot een succes is gaat over onderwijstijd. Martin: “Binnen het reguliere onderwijs hanteren we de norm dat je 80% naar school moet. Een verhaal is dat een student maar 53% op school geweest is. In een oudergesprek werd door de moeder daar anders naar gekeken. Ze zegt: “Het is toch fantastisch dat ze van 0% naar 53% aanwezigheid is gegaan”. Tja, dat is een andere manier van kijken. Door het aangepaste aanbod neemt de student nu wel de moeite om te komen. Het is slim om dit te belonen door te zeggen: “tof dat je er die 53% was, we gaan kijken hoe we dit de volgende periodes uit kunnen bouwen”. Wat wij dus anders doen is naar een nieuw modelgedrag beoordelen”.

Ontwikkelingen

In het nieuwe schooljaar gaan we ons bij de intake specifiek richten op het zelfbeeld van de studenten. Hoe zie je jezelf en hoe zien anderen jou? Door hierover openlijk te praten, vermijden we sociaal wenselijke antwoorden die vaak voorkomen bij de Talentscan waardoor we een beter beeld krijgen over hun motivatie vanaf het begin.

Voor deze specifieke doelgroep willen we graag werken met één team, één aanspreekpunt en een duidelijke structuur zodat we duidelijkheid en een veilige omgeving voor de student creëren.

De feedback van studenten over de intake van dit schooljaar is positief. Ze waarderen het om in dit opleidingstraject te zitten en merken het verschil wanneer ze deelnemen aan onderdelen van het reguliere programma waarin ze zich snel afgeleid voelen en de uitdaging missen.

De begeleiding van de studenten is op maat. Alles is gericht op het vinden van een plek waar ze hun cognitieve capaciteiten volledig kunnen benutten. Voor Martin is dit het meest essentiële aspect van zijn werk waar hij voldoening uit haalt.

We willen zowel binnen als buiten de school meer bekendheid geven aan deze pilot met bijbehorende gedragsindicator.  Binnen het Horizon College zullen we op termijn overgaan tot een regulier aanbod en bij Vonk zal in het nieuwe schooljaar een zelfde pilot gestart worden. Alles voor deze specifieke doelgroep om uitval te voorkomen.