Home / Entreenh Casus Bij Katapult

Nieuwsberichten

18/10/2023

EntreeNH casus bij Katapult

Onder de titel (door-)ontwikkeling van maatschappelijke businessmodellen, lanceerde Katapult een paper over samenwerken aan waardecreatie. Katapult bundelt hiermee voorbeelden van inzet op publiek private samenwerkingen die bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Daarbij werken ondernemers, overheid en onderwijs nauw samen. EntreeNH is één van de tien casussen die hierin wordt toegelicht in de vorm van een interview met programmaleider Martijn Grosmann (vanaf bladzijde 26). De hele publicatie vind je hier.