Home / Hoenderdaell Mini Premiere

Nieuwsberichten

15/06/2023

Hoenderdaell mini première

Praktijkleren in actie

Woensdag 14 juni beleefden we de première van de Hoenderdaell film. Een korte film over leren en werken in dierenpark Hoenderdaell. De eerste leerwerklocatie waar Vonk flexibel entree-onderwijs ontwikkelde, dankzij de inzet van de familie Kruijff en Yke Posthumus, docent Tuin, Park en Landschap. Het is een mooi voorbeeld van een leerwerklocatie zoals die door EntreeNH in dit programma ook op andere locaties ontwikkeld gaat worden voor andere sectoren en nu samen met Horizon College en Regio College.   

Dierenpark Hoenderdaell en Vonk werken al enige jaren heel prettig samen in het opleiden van entreestudenten in de groenvoorziening. Het dierenpark is voor het groene onderwijs een echte leerwerklocatie. Dagschoolstudenten en leerwerkstudenten volgen er wekelijks hun mbo opleiding. Naast alle praktijkvakken worden er ook de theoretische vakken aangeboden.

Een leerwerklocatie is een locatie waar leerlingen, studenten en (toekomstig) beroepsbeoefenaars kunnen leren en werken in de praktijk. Een leerwerklocatie biedt de context van het toekomstig beroep of sector waarvoor wordt opgeleid. Op een leerwerklocatie komen kennis en vaardigheden samen en wordt gewerkt aan het ontwikkelen van beroepscompetenties en maatschappelijke opgaven. Zo ook op Hoenderdaell. Op Hoenderdaell werken docenten, instructeurs en praktijkopleiders samen om de opleiding in maatwerk aan te bieden.

De studenten krijgen een eigen deel van de groene buitenruimte van het dierenpark om te onderhouden. Daarnaast pakken ze gezamenlijk grote onderhoudsklussen op die in lijn zijn met hun opleidingsplannen.

Momenteel leren en werken op Hoenderdaell zo’n 20 studenten. Er is ruimte voor 40 studenten. Daarmee stellen Vonk en Hoenderdaell vast dat er nieuwe instroom mogelijk is. Aanmelden hiervoor kan via praktijkleren@entreenh.nl