Home / Leerwerklocatie / Leren En Werken In Het Groen Bij Nh Connect

Leren én werken in het groen bij NH Connect

NH Connect

NH Connect is een samenwerkingsverband tussen vijf ervaren groenbedrijven in Noord-Holland. Dat maakt NH Connect het grootste groenbedrijf van de regio, met opgeteld 200 jaar ervaring. Al de groenwerkzaamheden – van aanleg tot onderhoud – voert NH Connect zo duurzaam mogelijk uit. En hun ambitie gaat verder. NH Connect wenst een groen Noord-Holland waarin iedereen meetelt. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt leiden zij samen met het regionale MBO op tot echte groenprofessionals. Kortom: NH Connect gaat voor 100% social return!

Voor iedereen plek

Een leuke baan geeft een gevoel van eigenwaarde en is dé manier om bij te dragen aan de maatschappij. Toch komen sommige werkzoekenden lastig aan een baan, bijvoorbeeld door een taalachterstand, arbeidsbeperking of leeftijd. NH Connect leidt hen op en biedt (baan)kansen. Als klant van NH Connect creëer je dus maatschappelijke waarde

NH Connect, EntreeNH en Vonk geven samen vorm aan de NH Connect Academie. Hierbinnen worden opleidingen, trainingen, modules, praktijkleertrajecten en branchespecifieke, met vaak verplichte cursussen georganiseerd voor de 1000 medewerkers in de Noord-Hollandse groenvoorziening. Zo zijn we samen in staat om elke medewerker een passend perspectief op ontwikkeling te bieden.