Home / Leerwerklocatie / Probedrijven

Leren én werken bij Probedrijven

Flexibel maatwerk onderwijs samen met Probedrijven

Probedrijven, het participatiebedrijf van de vier gemeenten in de kop van Noord-Holland, is partner in het netwerk van de regionale mbo’s voor het opleiden van hun medewerkers. Veelal op entreeniveau en niveau 2, soms op niveau 3 of 4. EntreeNH en Probedrijven werken nauw samen aan individueel maatwerk in opleidingsroutes, certificatenroutes en praktijkverklaringsroutes. Dat opleiden gebeurt op de werkvloer bij de verschillende werkbedrijven: dat maakt de werkvloer tot echte leerwerklocaties.
De medewerkers van de werkbedrijven Proverpakken & Ontwikkelen, Probezorgt, Proschoon en Progroen & Milieu, onderdeel van NH Connect, worden de komende jaren in samenwerking getraind en bijgeschoold.

Hoe ziet zo’n samenwerking eruit

Participatiebedrijf Pro Bedrijven uit Schagen heeft EntreeNH gevraagd om voor medewerkers van een aantal werkbedrijven praktijkleertrajecten op te starten. Na een uitgebreide verkenning van de individuele leervragen en werkvloeranalyses is gestart met de ontwikkeling en uitvoering van praktijkleertrajecten voor de werkbedrijven Horeca, Logistiek, Verpakken, Postbezorging en Facilitaire dienstverlening.

De samenwerking tussen het Horizon College, Regio College en Vonk resulteert in een aanbod aan Pro Bedrijven dat hen in staat stelt om medewerkers via praktijkleerroutes te scholen en hun voortgang te valideren. Praktijkleren biedt werknemers die moeite hebben met leren in een schoolse omgeving de mogelijkheid via de werkvloer een vak te leren. Sinds de invoering van de Participatiewet worden er voor schoolverlaters met een kwetsbare positie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt aangepaste routes ontwikkeld voor leren en werken. Samenwerking tussen mbo-scholen en de participatiebedrijven biedt jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie extra kansen om een reguliere baan te vinden.

EntreeNH ontwikkelt hiervoor nu met de samenwerkende mbo-scholen een uniforme aanpak in de uitvoering van Praktijkleren. Een uniforme aanpak stimuleert synergie tussen onderwijsinstellingen, werkgevers, brancheorganisaties en andere relevante stakeholders binnen een regio. Door samen te werken en middelen te bundelen, kunnen alle partijen de eenduidige manier van werken uitvoeren en efficiënter gebruikmaken van beschikbare middelen en expertise.

Koken bij Probedrijven