Home / Lonneke Bant En Veronique Helmstrijd

Nieuwsberichten

19/12/2023

Casuïstiekteam Loket Praktijkleren

Dubbelinterview: Lonneke Bant en Véronique Helmstrijd

Véronique Helmstrijd en Lonneke Bant zijn heel enthousiast over het EntreeNH loket praktijkleren. Ze werken voor het Regio College, respectievelijk het Horizon College en zijn verbonden met het loket door hun inzet in het casuïstiekteam. In dat team komen de leervragen binnen en wordt beoordeeld hoe die beantwoord kunnen worden. Het is de entree naar de scholen voor praktijkleren. Het casuïstiekteam koppelt de leervragen aan maatwerk leerroutes of ontwikkelen deze als de benodigde route er nog niet is. Op dit moment doen zij dat via EntreeNH voor deelnemers op entreeniveau, maar ook als er vragen zijn voor andere niveaus komen die op dit moment via het casuïstiekteam op de juiste plek in de scholen terecht.

Ze vertellen dit tijdens een dubbelinterview. In hun overvolle agenda’s was dat even moeilijk om te plannen op korte termijn. Toch lukte het deze ochtend. De dag was voor hen beiden wel weer vliegend gestart: Veronique was heel even uit haar ritme doordat het niet zoals altijd een thuiswerkdag is deze woensdag – maar zij herstelde zich snel en het lukte. Lonneke fietste in een plensbui al vroeg naar Heerhugowaard, zodat ze én dit interview kon doen en vervolgens op tijd zou zijn voor haar meeting daar, ook dat is gelukt. 

Gelukt

Dat mag volgens hen beiden ook gezegd worden over het opstarten van het loket praktijkleren EntreeNH. Daarbij wordt de inzet van Catelijne Zandbergen (Vonk) meerdere keren geprezen. Catelijne is binnen het programmateam EntreeNH verantwoordelijk voor praktijkleren en het loket praktijkleren. Lonneke zegt: “het succes staat of valt met mensen die ervoor willen gaan. Veel lof daarom voor Catelijne. Zij is de motor en blijft ervoor gaan. Daarbij kan ze van hoog abstract makkelijk schakelen naar lekker pragmatisch: als we het eens zijn wordt er doorgepakt. Dat scheelt een hoop. Het casuïstiekteam gaat snel maar heeft ook de rest van de organisatie nodig. Soms moet je ook gewoon beslissingen nemen.”

We doen het voor de studenten

Lonneke wist uit ervaring wat het kan betekenen voor studenten. “Het gaat mensen die om wat voor reden dan ook met een beetje hulp praktijkverklaring halen, wat voor hen voelt als een diploma.” En ze citeert een student: ‘mijn eerste diploma na mijn veterstrikdiploma’ dit is zo waardevol.” Waardvol voor de student én voor de werkgever. Bij de student groeit het zelfvertrouwen, die wordt gezien voor de bijdrage aan de samenleving en neemt een plek in op de arbeidsmarkt. Juist nu, in een tijd waarin we iedereen nodig hebben.

Véronique had ook ervaring met praktijkverklaren door haar deelname aan de pilot praktijkverklaren die toen het vorm begon te krijgen, door haar werd opgepakt bij bedrijfsopleidingen van het Regio College. Maatwerk en contactactiviteiten werden daar geboden. Zij zegt: “Je kan zoveel kandidaten echt blij maken, dat is super”.

Samen voor één loket

Kortom: we zijn uit de startblokken en werkende weg wordt ontdekt hoe het goed georganiseerd kan worden. Want elke school heeft nu nog een eigen werkwijze en processen. Door elkaar te ontmoeten, kunnen deze op elkaar afgestemd worden of kunnen we misschien tot één werkend proces voor alle drie komen. In ieder geval is er nu beweging. En dat is heel goed: voor de kandidaten, voor de werkgevers, voor de arbeidsmarkt en ook voor de scholen. Beide vinden zij dat de maatschappelijke opgave van de school verandert en dat het zaak is om in het onderwijs mee te veranderen. “De scholen zijn als een mammoetschip” zegt Lonneke. “Er moet veel gebeuren om verandering binnen de school te organiseren en nu tijdens de fusies is dat nog eens een extra opgave” voegt ze daaraan toe. Dat is ook precies waarom ze het werken in dit team leuk vinden. Dit met elkaar voor elkaar te krijgen zodat studenten en werkgevers succes hebben, daar doen ze het voor. “Het vraagt om mensen die snappen dat we dit samen moeten doen en mensen die lef hebben. Dat maakt het werken in dit team zo leuk”. zegt Veronique en ze voegt eraan toe: “het is een hele mooie samenwerking, met mooie mensen die graag willen”.

Lonneke en Véronique vormen het Casuistiekteam van het loket praktijkleren samen met Catelijne Zandbergen (Vonk). Het team wordt ondersteund door: Astrid Noom, Gea Hoffard, Monique Zonneveld (allen Vonk), Ed Veenema (Praktijkschool West-Friesland) en Mieke Pelger (Praktijkschool Focus).

Sinds de start van het loket in september zijn er 75 leervragen ontvangen waarvoor het casuïstiekteam individuele praktijkverklaringstrajecten ontwikkelde. De meeste praktijk leervragen betroffen de opleidingen facilitair, groen, bouwen en wonen.