Home / Mbo Entree Praktijkleren

Nieuwsberichten

06/06/2023

Mbo Entree Praktijkleren

Leren en werken gaan hand in hand

Wat is Praktijkleren?

Praktijkleren is de nieuwe tak van sport in het mbo en gaat over het organiseren van flexibele maatwerktrajecten die te waarderen zijn met een certificaat, Mbo-verklaring (praktijkverklaring) of diploma. Voor de entreedoelgroep is Praktijkleren uitermate geschikt om de arbeidsmarktpositie te verbeteren. En Praktijkleren is hot; het wint enorm aan populariteit bij werknemers, hun werkgevers, doorstudeerders en starters. We open binnenkort een speciaal loket als entree naar de drie Mbo’s zodat er een soepele instroom en intake is en leervragen en kandidaten snel op goede plek landen voor een succesvol mbo-entree maatwerktraject. 

Het digitaal loket praktijkleren is er voor alle individuele leervragen

Individuele leervragen van professionals, verwijzers en ondernemers, ontvangen we in het loket Praktijkleren. Daar coördineren we het vervolg: we zetten de leervragen om in maatwerk trajecten. Het loket Praktijkleren is daarvoor bereikbaar via praktijkleren@entreenh.nl.

Het loket Praktijkleren wordt bemand door een koplopersgroep van collega’s, vanuit de mbo en pro scholen, met verschillende expertise. We stromen zo de administratieve processen in het onderwijs, de onderwijsinhoudelijke processen en voeren casuïstiekoverleg waarmee we de individuele leervragen in maatwerk mogelijk maken. Zo leren we samen en geven Praktijkleren een prominente plek in ons mbo.

Praktijkleren in onze organisaties

Praktijkleren kent drie routes: de maatwerk-BBL route, de certificatenroute en de (praktijk)verklaringsroute. Ze spelen in op een individuele leervraag.

De drie routes vragen in de mbo-organisaties om goede inbedding en aansluiting bij de bestaande onderwijssystematiek. In verschillende werkgroepen werken we nu aan optimale ontwikkeling van Praktijkleren als nieuwe mbo-dienstverlening voor individuele werknemers, onze studenten en het regionaal bedrijfsleven.

Praktijkleren on tour 

Catelijne Zandbergen, lid van het programmateam en belast met onderwijsinnovatie, maakt momenteel een rondgang langs onderwijsteams om Praktijkleren toe te lichten. In de rondgang gaat ze in overleg met de teams en neemt ze de teams mee in de laatste stand van zaken rondom modern mbo-onderwijs en de noodzaak van flexibiliseren en modulariseren. Ze legt uit dat flexibiliseren meer betekent dan modulariseren. En ze geeft een inkijkje in de processen die gelopen zijn bij het flexibiliseren van eerdere opleidingen.

Wil jij Catelijne uitnodigen om met jou en je collega’s over Praktijkleren te praten? Stuur dan een email naar catelijne@entreenh.nl.