Home / Nieuwe Samenwerking Met Proschoon

Nieuwsberichten

12/02/2024

Nieuwe samenwerking met Proschoon

Met een eerste training voor personeel en directie van Proschoon, ging de samenwerking van start voor maatwerk mbo-entree praktijkverklaringstrajecten in de schoonmaakbranche in Noord-Holland Noord. Proschoon sluit zich hiermee als bedrijf aan bij EntreeNH. We verheugen ons op de samenwerking

Dertien deelnemers, voorvrouwen, rayonmanagers en de directie van Proschoon waren voor de training  op locatie bij Vonk op 31 januari. Lonneke Bant (Horizon College) en Martijn Grosmann (EntreeNH) organiseerden de training. Beiden werken in het programma EntreeNH, Lonneke in het casuïstiekteam en het Martijn is één van de twee programmamanagers.

In de training ging het over Praktijkleren met Praktijkverklaringen. Wat is het en hoe werkt het? Er werd uitvoerig stilgestaan bij de werkwijze voor het organiseren van Praktijkverklaringstrajecten voor het schoonmaakpersoneel. Daarbij ging het in de training ook over observeren, luisteren, beoordelen en werken volgens plan.

Als het halen van een heel diploma, om wat voor reden dan ook, niet mogelijk is, kunnen nu ook delen van een opleiding gevolgd worden in de praktijk op de werkvloer. Door daar te laten zien dat kandidaten op de praktijkonderdelen op het juiste niveau werken. In dit geval: De voorvrouwen en rayonmanagers van Proschoon geven een verklaring af voor hun medewerkers, zodat de MBO instelling weet dat het niveau behaald is. Het afgeven van een verklaring is vastgelegd in een protocol met beoordelingsformulieren. Deze werkwijze is op de training uitgelegd. Geen spannende toetsen of examens meer, gewoon dankzij observatie op de werkvloer een praktijkverklaring krijgen. Dit is voor de kandidaten heel motiverend en biedt perspectief.

Tijdens de training werd in een leuke enthousiaste sfeer met veel interactie, ontdekt hoe Proschoon en het onderwijs dit samen gaan uitvoeren. Binnenkort starten we met de eerste 20 medewerkers van Proschoon. Zij starten hun praktijkleertraject. Hier organiseren we samen met Proschoon onderwijs voor een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.

Proschoon kenmerkt zich als een sociale werkgever voor mensen voor wie werken en leren niet direct vanzelfsprekend is. Zij zetten volop in op het ontwikkelperspectief van hun schoonmaakpersoneel en helpen hen zich te ontwikkelen om naar vermogen duurzaam te kunnen deelnemen aan het arbeidsproces en de samenleving. Daarmee verstevigen de medewerkers hun positie op de arbeidsmarkt en worden ze gewaardeerd om de ontwikkeling die zij gemaakt hebben.

Ben jij bij het lezen geïnteresseerd geraakt in Praktijkleren voor jouw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.