Home / Overheid Instantie / Provincie Noord Holland

Overheid en instanties

05/06/2023

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland, overheden, bedrijfsleven en onderwijs werken in Noord-Holland regionaal samen aan een veerkrachtige technische en technologische arbeidsmarkt voor een duurzaam en groen Noord-Holland. De provincie en haar partners doen dat met behulp van het Manifest Werken en Ontwikkelen 2030. Dit manifest is onderschreven door onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Binnen de ontwikkelcoalitie Inclusiviteit, onderdeel van het manifest, vervult EntreeNH een rol voor het betrekken van mensen voor wie leren en werken niet vanzelfsprekend is.