Overheid en instanties

05/06/2023

RPAnhn

Het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPAnhn) is een samenwerkingsverband van werkgevers, werknemers, onderwijs- en overheidsorganisaties. Het RPAnhn maakt zich sterk voor een goed werkende arbeidsmarkt. Alle partners in het RPAnhn realiseren zich dat een goed functionerende arbeidsmarkt een voorwaarde is voor een sterke, regionale economie. Vanuit het convenant ‘Voor een werkende arbeidsmarkt 2019 – 2025’ worden projecten gerealiseerd. Bij deze projecten wordt ook specifieke inzet geboden voor mensen voor wie leren en werken niet vanzelfsprekend is. EntreeNH en RPAnhn werken hierin ook samen en organiseren waar mogelijk win-win. Zo is er bij het RPAnhn het Leerwerkloket, de toegang voor onder andere het organiseren van financiering voor individuele maatwerktrajecten. In het loket EntreeNH Praktijkleren werken we samen, zodat dit snel en soepel georganiseerd kan worden. Ook is het RPAnhn vertegenwoordigd in de Stuurgroep van EntreeNH. Zo zijn ook hier de contacten direct en werken we samen.