Home / Samenwerking Tussen Mbo Pro En Vso

Nieuwsberichten

05/06/2023

Samenwerking tussen mbo, pro en vso

Regionale opgave voor mensen voor wie leren en werken niet vanzelfsprekend is

In de drie regio’s West-Friesland, Noord Kennemerland en Zaanstreek/Waterland zijn we gestart met een verkenning van de samenwerking tussen het pro, vso en mbo op het gebied van entree-onderwijs. We denken namelijk dat een goede samenwerking het beste alternatief is om voor onze leerlingen en studenten een passend perspectief op werk of vervolgonderwijs te vinden.

De samenwerking heeft als doel de doorstroom van leerlingen en studenten naar vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt soepel te laten verlopen. Zo lopen er in de regio Zaanstreek Waterland gesprekken tussen het Regio College en het Altra College. In West-Friesland wordt er gesproken door het Regio College, Horizon College, Vonk, Praktijkschool West-Friesland (Hoorn en Stede Broec), het Martinus College, De Spinaker, De Stormvogel en De Dijk. In de regio Noord-Kennemerland vinden gesprekken plaats tussen het Horizon College, Vonk, Praktijkschool Focus en Praktijkschool De Viaan.

Tijdens de verkenning kijken we naar de zaken die we in stand moeten houden en de punten die we samen kunnen oppakken. Zoals tijdens warme overdracht en in gezamenlijke projecten.

Deze verkenning leidt tot verbetering van aansluiting tussen de verschillende onderwijstypen zodat er meer succes en minder uitval is. Het is een verbetering voor het regionale onderwijsaanbod. Zo zijn we samen in staat om de doelgroep een beter  en duurzamer perspectief te bieden.