Home / Entreenh Brengt Leren Tot Leven

Nieuwsberichten

29/11/2023

EntreeNH brengt leren tot leven

EntreeNH Academie: Webinar ‘Praktijkleren is een kwestie van organiseren’

Een recent hoogtepunt in het ontwikkelen van EntreeNH Praktijkleren was het webinar dat op 16 november in de EntreeNH Academie werd georganiseerd. Hierin gaf projectleider Catelijne Zandbergen een toelichting op de ontwikkelingen van praktijkleren en het loket praktijkleren. Zij deelde inzichten en strategieën hoe praktijkleren effectief georganiseerd kan worden, zowel voor onderwijsinstellingen als bedrijven. Dit webinar benadrukte het belang van één regionale structuur én samenwerking in het succes van praktijkleren. Hier is de PowerPoint-presentatie die gebruikt werd bij het webinar.

Uniforme regionale aanpak: één werkwijze waar je ook komt

Eén regionale aanpak op weg naar flexibel maatwerk in praktijkleren zorgt voor gelijke kansen en ervaringen voor iedereen. In de regio bundelen we onze krachten hiervoor met pro/vso,  ondernemers, overheid en instanties. Of je nu een student bent of al jaren werkt, EntreeNH zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft tot kwalitatief hoogstaand Mbo praktijkleren.

Teamwerk achter de schermen

Het succes van EntreeNH is te danken aan een team van professionals van verschillende organisaties. Zij zorgen ervoor dat het praktijkleren overal op hetzelfde hoge niveau is en blijft. Veronique, Lonneke en Catelijne zijn slechts – maar welk belangrijke – sleutelfiguren die werken aan een effectieve en samenhangende regionale aanpak vanuit de ROC’s Horizon College, Regio College en Vonk.

Evaluatie en Verbetering: Een doorlopend proces

Met de Plan-Do-Study-Act-methode garandeert EntreeNH dat praktijkleren zich continu ontwikkelt en verbetert, rekening houdend met veranderende behoeften en uitdagingen.

EntreeNH: Mbo voor iedereen

In 2022 lanceerde RiF Entree in Beweging, nu EntreeNH, een vernieuwend onderwijsconcept. Het doel is duidelijk: beter onderwijs, flexibel, maatwerk met meer kansen op succes. Praktijkleren staat centraal in dit programma met een sterk focus op het leren van vaardigheden die direct toepasbaar zijn in de praktijk, zowel voor nieuwe banen als voor op-, om-, en bijscholing. Het loket Mbo EntreeNH Prakijkleren is de toegang hiertoe voor iedereen.

Praktijkleren: óók voor werkenden en werkzoekenden

EntreeNH  is er omdat leren in de praktijk niet stopt na de schoolbanken. Daarom is er nu ook het loket EntreeNH praktijkleren en dat loket is er ook voor werkenden en werkzoekenden. Het is dé ingang om nieuwe vaardigheden te leren of bestaande te verbeteren. En juist dat laatste is cruciaal in een arbeidsmarkt die steeds en snel verandert. Dit maakt het mogelijk voor iedereen om bij te blijven, mee te groeien en te ontwikkelen tijdens hun carrière.

Doen én leren: theorie én praktijk

Praktijkleren helpt mensen om de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen. Of je nu net van school komt, van baan verandert, een afslag neemt in het onderwijs (uitval voorkomen) of je vaardigheden wilt verbeteren, praktijkleren biedt de tools en ervaringen om je klaar te stomen voor de volgende stap in je loopbaan.

Samen Sterker: Partnerschappen tussen onderwijs en bedrijfsleven

EntreeNH werkt nauw samen met bedrijven en organisaties om ervoor te zorgen dat het aangeboden onderwijs aansluit bij wat er echt nodig is op de werkvloer. Deze samenwerking is essentieel om iedereen, van student tot ervaren professional, de juiste vaardigheden bij te brengen. 

EntreeNH brengt leren tot leven

Praktijkleren bij EntreeNH draait om de instelling dat je nooit klaar bent met leren. Het stimuleert mensen om voortdurend nieuwe dingen te leren en zich aan te passen aan nieuwe situaties in hun werk en leven.

Praktijkleren voor diverse groepen

Dit programma is vooral ook belangrijk voor mensen die het lastiger vinden om een baan te krijgen. Het geeft hen de kans om praktijkervaring op te doen, hun zelfvertrouwen te versterken en hun professionele netwerk uit te breiden. Dit opent nieuwe deuren en vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt.

De toekomst van EntreeNH

EntreeNH is meer dan een programma; het is een visie op de toekomst van leren en werken. Het is een belofte aan studenten, werkenden, werkzoekenden en de gemeenschap dat leren altijd doorgaat en dat iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen en te groeien.

Conclusie: EntreeNH brengt leren tot leven

EntreeNH is een voorbeeld hoe praktijkleren kan transformeren en verrijken. Het is een krachtig hulpmiddel voor persoonlijke en professionele groei en een investering in de toekomst van individuen en de samenleving als geheel. Met een sterk focus op de praktijk en samenwerking is EntreeNH klaar om de manier waarop we leren en werken te vernieuwen.